લાગે છે સમાજને આંખો નથી. એને ફક્ત જીભ અને કાન છે.
કૃષ્ણ ના વ્યક્તિત્વ ને પૂરેપૂરું સમજવું આપણું તો કામ નહિ,
But obviously ..
આંખ આડા કાન કરતા મને તો નથી આવડતું,
રાધાકૃષ્ણની મૂર્તિ સૌને કેટલી વ્હાલી છે યાર !
રાધે રાધે ની ધૂન એમને ડોલાવે >
ઈશ્વરની પ્રેમિકાનું નામ ઈશ્વર પેહલા ભાવથી લે છે.
પણ ફક્ત નિ:સ્વાર્થ પ્રેમમાં જ રાચતી અને હા
સમાજની મર્યાદા બાબતે Respectively careful
એવી Generation ગુનેહગાર? Immature?Wrong?
લાગે છે સમાજને આંખો નથી. એને ફક્ત જીભ અને કાન છે.
કૃષ્ણના વ્યક્તિત્વ વિષે એક શબ્દ પુરતો છે “પ્રેમ”
પ્રેમ ફક્ત શબ્દ નથી. .
ઈશ્વરકૃપા થી બનેલા કોઈ સંબંધનું નામ હશે?
કદાચ Infinity કે પછી આપણું existence હોઈ શકે !
આપણા જીવનમાં પ્રેમ નું અસ્તિત્વ એ જ કૃષ્ણ.
When Yourself Becomes totally Zero, nd
Someone is Infinite in your life>>
બસ એ જ ક્ષણ કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ છે.
મને personally માખણ ખાતા કાનુડા કરતા,
Romanceથી તરબતર કૃષ્ણ વધુ વ્હાલા છે.
આવું બોલતા અચકાતો નથી એ મારું કૃષ્ણપણું જ છે.
ફક્ત જીભ અને કાનવાળા સમાજને કૃષ્ણ સમજાય ત્યારથી સતયુગ શરુ
: નૈતિક

Advertisements